Lhůta pro přezkoumání vodoměru

  1. ARTAV
  2. Lhůta pro přezkoumání vodoměru
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Před dvěma měsíci jsme obdrželi od RPG vyúčtování za spotřebu tepla, a protože se nám nezdála zjištěná spotřeba teplé vody, požádali jsme o přezkoumání vodoměru TUV. Jsou to již dva měsíce, kdy nám byl vodoměr odebrán k přezkoumání a my stále nevíme, zda-li špatně registroval či nikoli. Jak dlouho může přezkoumání trvat? Existuje nějaká lhůta, do které toto musí být splněno? A bude společnost, která přezkum provádí, o výsledku informovat nás jako nájemce nebo vlastníka bytu, čili spol. RPG?

Odpověď na otázku

Paní Machová, z vašeho dotazu není jasno koho jste požádali o přezkoušení vodoměru, kdo vám vodoměr odebral a kdo má vodoměr zkoumat. Proto je těžké vyjádřit se konkrétně k vašmu problému.Obecně platí, že vodoměry jsou ve vlastnictví majitele domu a jedině s ním je nutno celou věc řešit. Majitel domu na vaši žádost může nechat vodoměr vymontovat a poslet jej k přezkoušení (obvykle prostřednictvím odborné firmy, která má oprávnění k montážím vodoměrů). Před demontáží vodoměru by měl s Vámi majitel domu uzavřít dohodu o tom, kdo bude montáž a přezkoušení vodoměru platit, jak budete vyrozuměna o výsledku přezkoušení a v jakém termínu. Vlastní přezkoušení vodoměru v autorizované zkušebně je otázkou několika minut. Je však nutno demontovaný vodoměr odeslat do zkušebny a záleží také na vytížení zkušebny, kdy přijde váš vodoměr na řadu na přezkoušení. Tyto procedury trvají obvykle několik týdnů, dva měsíce je trochu dlouhá doba.V každém případě řešte váš problém s majitelem domu.