lhůta pro reklamaci vyúčtování

  1. ARTAV
  2. lhůta pro reklamaci vyúčtování
ostatni

Text otázky

V našem domě mají některé byty komory mimo byt, některé uvnítř bytů. Po zvolení do funkce místopředsedkyně SVJ jsem přišla na to, že po celých 10 let správní firma dělala roční vyúčtování nákladů za teplo tak, jako by všechny byty měly komory mimo byt.Náklady za teplo rozúčtovávala podle podlahové plochy, nájemci nebytového prostoru s použitím jakéhosi koeficientu.Když jsem poukázala na nesprávné rozdělování nákladů, správní firma mně obvinila ze lží, že neváhám studovat staré materiály, že se zabývám dávno neaktuálními problémy a s nikým z mých předchůdců nebyly takové potíže. Samozřejmě že nebyly, protože nikdo si nepřečetl např. vyhlášku 372/2001 Sb. aj.Správní firma i zbylí dva členy výboru se k věci postavili tak, že je to prostě minulost.Ani s návrhem na výměnu správní firmy jsem neuspěla.Konečně můj dotaz - můžeme po správní firmě požadovat opravu vyúčtování a pokud ano, jak daleko zpětně.Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Za vyúčtování je plně odpovědný vlastník domu, ve Vašem případě výbor SVJ, nikoli správní firma.Správní firma pouze vykonává určité činnosti za vlastníka domu, případně jeho jménem. Její povinnosti vůči Vám jsou dány jedině smlouvou, kterou máte mezi sebou uzavřenou. Máte-li ve smlouvě, že rozúčtování musí být provedeno v souladu s platnými předpisy a ukáže se, že je rozúčtování v rozporu s vyhláškou 372/2001 Sb., pak můžete konstatovat porušení smlouvy a vyvodit z toho další důsledky.Promlčecí lhůta je dána obecnými ustanoveními občanského zákona a je obvykle tříletá.