Lze rozúčtovat spotřebu studené vody dvojím způsobem?

  1. ARTAV
  2. Lze rozúčtovat spotřebu studené vody dvojím způsobem?
legislativa

Text otázky

Dobrý den, v našem domě je 21 bytů, kdy některé z nich mají nainstalované vodoměry a jiné nikoliv. Je možné, dle zákona, aby si SVJ schválilo, že ti co vodoměry mají, budou platit vodu podle stavu měřidla a ti, co vodoměry nemají, budou platit poměrově dle metrů čtverečních? A pokud ano, jaký zákon či vyhláška toto upravují. Jedná se o rozpočítání studené vody. Ohřev si zajišťuje každý byt svůj. Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Rozúčtování nákladů na spotřebu studené vody se řídí zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, kde ustanovení uvedené v § 5, odst. 1) říká, že „Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství“ a ustanovení uvedené v § 5, odst. 2, písm. a): Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto: dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody.

Výše uvedená směrná čísla stanovuje příloha č. 12 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Dle položky č. 3 této přílohy připadá na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok 35 m3.