Lze uplatnit Vyhlášku 269/2015 Sb. na rozúčtování tepla v bytovém domě se smíšeným způsobem vytápění?

  1. ARTAV
  2. Lze uplatnit Vyhlášku 269/2015 Sb. na rozúčtování tepla v bytovém domě se smíšeným způsobem vytápění?
legislativa

Text otázky

Dobrý den, od roku 2014 jsem členem malého SVJ o počtu 18 bytů ve starém bytovém domě. Původně byl tento dům vytápěn lokálními kamny (v každém bytě odbočka do komína) a v roce 2002 byl v suterén domu instalován výměník tepla za účelem připojení na dálkové teplo a odsud pak rozveden do 11 bytů. Vlastníci zbylých 7 bytů vytápí své byty tuhými palivy, elektrokotly, příp. přímotopy. Těmito 7 byty neprochází rozvod do oněch 11 bytů z výměníku a ani do těchto bytů není a nebyl tento rozvod přiveden. Dle mého názoru tedy oněch 7 bytů není dle Vyhlášky ani "odpojených" a ani "nepřipojených". Předně mám však za to, že pro případ takového domu není ani tato Vyhláška určená. Vlastníci 11 bytů na posledních Schůzi SVJ přehlasovali oněch 7 bytů a dožadují se tak úhrady Základní složky ve výši 30% . S ohledem na to, že vlastníci 7 bytů do domu přispívají svým dodaným teplem (na které však vlastníci 11 bytů naopak přispívat nechtějí...) je podle mého názoru toto hlasování za hranicí dobrých mravů (zda-li vůbec platné) a nás 7 nevíme jak z toho ven. Nejde mimochodem v tomto případě o nutnost schody všech vlastníků bytů dle Zákona č. 104 /2015 Sb.? Poradíte prosím? Děkuji Tomáš Trnka

Odpověď na otázku

Podle našeho názoru se pravidla pro rozdělování nákladu na vytápění (stanovená zákonem č. 67/2013 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 269/2015 Sb.) vašeho domu týkají a měla by tudíž být uplatněna.

Zúčtovací jednotkou se ve vašem případě stává pouze ta část domu, která je vybavena ústředním vytápěním – tedy zmíněných 11 bytů. Zbytek domu (ti, co mají vlastní způsob vytápění) nemá podle našeho názoru žádnou povinnost vůči zbytku domu (oněm 11 bytům), protože zmíněné úpravy vytápění nemají v žádném případě povahu odpojování se od systému vytápění. Tedy, byty bez ústředního vytápění nebudou nikterak přispívat na zbytek domu, nebudou tudíž platit žádnou základní složku.

Proti přehlasování, které Vás finančně poškozuje, se můžete bránit soudně, žalobou na zrušení usnesení shromáždění vlastníků. Tato možnost je však časově omezená.

(jize+japo)

Menu