Manipulace s rádiově odečitatelnými vodoměry a indikátory tepla.

  1. ARTAV
  2. Manipulace s rádiově odečitatelnými vodoměry a indikátory tepla.
meridla

Text otázky

Dobrý den, v našem bytovém domě došlo 16.11.2019 k odpojení domu od vytápění bez vědomí společnosti, která má na starosti vytápění a k následné výměně radiátorů v kuchyni a v koupelně, na kterých byly rádiově odečitatelné indikátory tepla, aniž by to bylo oznámeno předem společnosti, která nám tyto indikátory tepla dodala a provádí dálkové odečty a rozúčtování tepla. Odečty indikátorů nám provádí společnost Techem, ale ve vyúčtování služeb za rok 2019 se vůbec neprojevila skutečnost, že došlo k odmontování měřidel. Je technicky možné, aby tento zásah ze dne 16.11.2019 do měřidel společnost Techem nezaregistrovala? Teprve ve vyúčtování služeb za rok 2020 bylo možné zjistit, že k datu 13.2.2020 došlo k namontování indikátorů. Dotčený vlastník, který prováděl rekonstrukci tak neměřil vytápění po dobu 3 nejchladnějších měsíce. Práce byly hotové ještě před vánocemi. Výbor SVJ podceňuje tyto praktiky, lépe řečeno, toleruje je a spolupodílí se na těchto praktikách, protože dle pachtovní smlouvy nesmí nikdo vstoupit do místnosti, kde je tepelný zdroj bez přítomnosti pachtýře. V rámci reklamace byla tato námitka odmítnuta. Ovšem pokud výbor SVJ zjistil, že lze velice jednoduchým způsobem odstranit měřidlo, aniž by na to kdokoliv upozornil nebo zareagoval, obávám se, že bude docházet ke zneužívání této skutečnosti. Co mi prosím radíte udělat, abych zabránila tomuto zneužívání do budoucna? Děkuji za odpověď . S pozdravem Tatiana

Odpověď na otázku

Dálkově sledovaný indikátor topných nákladů (ITN) hlásí nepovolenou manipulaci jen v tom případě, je-li indikátor otevřen, tedy odpojen od základové destičky přimontované k otopnému tělesu. Jestliže došlo k odmontování otopného tělesa i s indikátorem, nedošlo k žádnému chybovému hlášení. Manipulace byla zaregistrována až při přemontování indikátoru ze starého tělesa na nové.

K odmontování otopného tělesa by nemělo docházet bez vědomí výboru SVJ. Obvykle je při tom nutno vypustit část systému (nejméně jednu stoupačku) a to by nemělo projít bez povšimnutí ostatních vlastníků, ani výboru.

Do budoucna, pro zamezení nějakým podezřením apod., lze jednak provést kontrolu osazení ITN v bytech a současně rozúčtovatel může po ročních odečtech poskytnout SVJ tabulky servisních poznámek pro kontrolu. Kde by vznikalo nějaké podezření, může SVJ provést jednoduchou kontrolu svépomocí.

-japo-