Manipulace s rádiově odečitatelnými vodoměry a indikátory tepla.

  1. ARTAV
  2. Manipulace s rádiově odečitatelnými vodoměry a indikátory tepla.
meridla

Text otázky

Dobrý den, lze zamezit manipulacím s rádiově odečitatelnými vodoměry a indikátory tepla? Pozná to společnost, která provádí dálkové odečty a má v kompetenci upozornit na to výbor SVJ, případně sjednat kontrolu u vlastníka, jehož měřidlo bylo odmontované, případně je nefunkční? S pozdravem

Odpověď na otázku

Většina zařízení s radiovou komunikací je vybavena tzv. elektronickou plombou, která při odečtu „hlásí“ pokusy o ovlivnění zařízení typu:

·         Sundání indikátoru z radiátoru

·         Pokus o ovlivnění indikátoru zakrytím

·         Sundání radiového modulu z vodoměru

·         Pokus o ovlivnění vodoměru magnetem

·         Pokus o ovlivnění vodoměru jiným způsobem

Vzhledem k tomu, že hlášení elektronické plomby nesmí být uživatelsky odstranitelné, slouží k vymazání hlášení pokusu o ovlivnění zpravidla specializovaný softwar nebo speciální zařízení. Tuto činnost obvykle provádí společnost, která provádí jejich odečty.

Hlášení elektronické plomby (hlášení pokusu o ovlivnění) má formu příznaku (informace) zpravidla v datovém souboru.

-peho-

Menu