matematická metoda korekcí +/- 40%

  1. ARTAV
  2. matematická metoda korekcí +/- 40%
ostatni

Text otázky

V našem domě byla ve vyúčtování tepla 2006 provedena korekce +/- 40% tak, že jednomu bytu, který překročil hranici +40% ca o 5000,-- Kč (naprosto bez opodstatnění vybočující hodnota - pravděpodobně způsobená bezohledně extrémním vytápěním a trvalým větráním) byla tato převyšující částka odečtena a tato byla bez jakéhokoliv principu zcela nahodile různými částkami rozdělena mezi všechny ostatní uživatele bytů bez ohledu na jejich výši nákladů. Domnívám se, že by korekce měla být provedena matematicky tak, že pokud se vyskytnou extrémy mimo interval +/-40%, tak všichni kdo mají hodnotu nákladů na m2 nadprůměrnou měli by mít korekturu zápornou a to úměrně vzdálenosti od průměru a opačně ti s hodnotou podprůměrnou, by měli být korigováni plusovou hodnotou úměrnou vzdálenosti (rozdílu) od průměru. Takovým postupem by docházelo ke "spravedlivému" přibližování všech nákladů k průměru v duchu vyhlášky tak, že extrémní hodnoty by se zastavily u předepsané hranice +/- 40%. Jaký máte názor na tuto problematiku??

Odpověď na otázku

Zcela souhlasím s Vaším názorem. Nemohu Vám poradit nic jiného, než změnit firmu, která vám provádí rozúčtování.Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu již asi před pěti léty zpracovala a svým členům poskytla počítačový program, který všechny odchylky nákladů od průměru pružně stlačí tak, aby se vešly do limitu daného vyhláškou. Korekce je nelineární a progresivní pro větší odchylky.Rozúčtování, která se jen málo liší od průměru zůstávají nedotčena.