Maximální cena tepla

  1. ARTAV
  2. Maximální cena tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, existuje nějaká maximální cena tepla? Bydlím v pronajatém bytě, ostatní byty byly majitelem prodány. Nynější vlastníci bytových jednotek se odpojili od topné soustavy a tak kotelna dimenzovaná na vytápění 16 bytů nyní vytápí byty pouze tři. Od ledna 2016 dokonce došlo k podpisu smluv o tom, že majitelům bytů nebude účtována ani základní složka. Náklady na vytápění bytů, které zůstaly ke kotelně připojené se zvýšily o více než 150%Existuje způsob, jakým bychom se jako nájemníci bytů mohli proti tomuto bránit?

Odpověď na otázku

Ve Vašem případě se nejedná o cenu tepla, ale o náklady na vytápění. Cena tepla je v ČR určitým způsobem regulována a na její kalkulaci dohlíží ERÚ.Ve Vašem případě se však jedná o vytápění samostatného domu s vlastní kotelnou. Skutečnost, že došlo k odpojení většiny bytů od centrální kotelny, je samozřejmě nákladově nepříznivá a i z celospolečenského pohledu nejméně vhodná. Je jistě otázkou, zda toto odpojení bylo samovolné anebo se souhlasem vlastníka. Každopádně však platí povinnost placení základní složky nákladů na vytápění v těchto odpojených bytech. Podle našeho názoru jsou tedy smlouvy, které tuto povinnost ruší, v rozporu s platnou legislativou. Doporučení je podle našeho názoru jediné – v rámci občanskoprávního sporu prokázat neplatnost takových smluv. Nicméně, i v případě, že Vám soud dá za pravdu, bude ekonomika provozování předimenzovaného tepelného zdroje pravděpodobně neuspokojivá.

Menu