Měřák Doprimo Picco

  1. ARTAV
  2. Měřák Doprimo Picco
ostatni

Text otázky

Dobrý den, je možné mi heslovitě vysvětlit význam číselných hodnot na digitálním displeji IRTN měřáku Doprimo Picco, u kterých jsou přiřazeny písmena A,b,c,d,E,F."Které z těchto hodnot jsou používány k výpočtům rozúčtování tepla"."Jaké hodnoty má zapisovat Vámi pověřený pracovník při odečtu na radiátorech v bytech do protokolu odečtu?"Předem velice děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď na otázku

Legenda k jednotlivým zobrazovaným údajům elektronického jednočidlového indikátoru Doprimo Picco je následující:A – aktuální stav (hodnota načtená obvykle od 1.1. každého kalendářního roku k danému okamžiku) b – odečet za poslední rok (celkový náměr za uplynulé období, obvykle od 1.1. do 31.12. loňského roku) c – odečet za předposlední rok (celkový náměr za předcházející uplynulé období, obvykle od 1.1. do 31.12. předloňského roku) d – datum odečtu (obvykle 31.12. kalendářníhoroku) E – aktuální datum (pro kontrolu správnosti nastavení vnitřníhokalendáře) F – chybový kód (písmeno F informuje, že přístroj je v chybovém stavu, číslo pak specifikuje druh chyby, bezchybný stav je 0000 F) G – data a odečty za posledních uplynulých 12 měsíců Při řádných odečtech, které musí probíhat vždy až po datu odečtu (d), odečitatel zapisuje hodnotu odečtu za poslední rok (b).