měřák tepla

  1. ARTAV
  2. měřák tepla
ostatni

Text otázky

V jednom pokoji vůbec netopím a přesto při odečtu jsou vždy naměřeny jednotky. Prý radiátor mírně topí, aby nedošlo k zámrazu. Protože jde o byt uprostřed zatepleného domu s plastovými okny a v pokoji jsou neustále teplé stoupačky, nepovažuji to za možné. Poruchu měřiče pracovník provádějící odečet vyloučil. Mohu se bránit?

Odpověď na otázku

Dle vyhlášky 372/2001 Sb. má za rozúčtování nákladů na vytápění a vodu zodpovědnost majitel objektu. Proto případná reklamace na poruchu indikátoru topných nákladů (měřiče) musí být podána majiteli domu, který bude indikátory reklamovat u jejich dodavatele. Nutno si však uvědomit, že ověření správné funkce indikátoru je finančně náročné a v případě zjištění správné funkce indikátoru nebude reklamace uznána a úhrada za ověření funkce bude požadována od Vás. Na základě zkušeností však mohu potvrdit, že pokud jsou ventily otopných těles osazeny termostatickými hlavicemi je krátkodobé otevření ventilu v zimním období zcela běžné. Pokud teplota v prostoru termostatické hlavice klesne pod cca 6 st.C (např. při větrání) ventil otevře aby nemohlo dojít k zamrzutí a roztržení otopného tělesa. Doporučuji proto podání reklamace zvážit.