ostatni

Text otázky

Stávající starý typ odpařovacích indikátorů na topení bych chtěl nahradit elektronickým.Jaké jsou dostupné typy,jak je možné je získat,jejich ceny a jsou připočítávány nějaké příplatky /např.odstranění starých a instalace nových,odečty a ev.pronájem/? Děkuji

Odpověď na otázku

V první řadě je třeba konstatovat, že výměna indikátorů by musela být provedena v celé zúčtovací jednotce (objektu) a nejen ve Vašem bytě, který je pouze dílčí součástí celé zúčtovací jednotky.Dostupných moderních (elektronických) indikátorů je celá řada a nabízejí je včetně komplexního záručního i pozáručního servisu (tedy např. i odstranění a ekologické likvidace starých indikátorů) všichni řádní členové ARTAV s vyjímkou člena Metra Šumperk.V současnosti Vám můžeme jako nadčasovou náhradu doporučit indikátory s dálkovým odečtem na princiru rádiového přenosu dat, kdy je eliminována fyzická nutnost vstupu odečítačů do jednotlivých bytů.Případnou poptávku pro Vaší zúčtovací jednotku, můžete odeslat našim členům přímým elektronickým kontaktem viz http://www.artav.cz/seznam-clenu.html.