měřáky na odečet vody

  1. ARTAV
  2. měřáky na odečet vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den ,prosím o radu. Jde o majitele bytu, bydlícího nad námi. Opakovaně nechce umožnit zástupci SVJ vstup do bytu za účelem odečtu spotřeby vody. Nahlásil nulovou spotřebu TV. Jedná se o velmi problémového jedince ,který má násilnické sklony, opakovaně napadal fyzicky svoji partnerku. Byla zde i PČR .Je na něj uvaleno několik exekucíí za různé pohledávky. SVJ přišlo s návrhem namontovat na stoupačky v našem bytě kontrolní měřáky ke zjištění jeho spotřeby skutečné . SVJ si tohle na schůzi odhlasovalo i přes náš nesouhlas. Nesou¬hlasíme, protože se bojíme jeho odplaty! Můžeme se proti tomuto postupu nějak bránit? Byl nám doručen dopis, ve kterém nás SVJ vyzývá na základě §1183 odst. 1 zákona 89/2012Sb. k umožnění přístupu k šachtě se stoupačkami, pro namontování kontrolních měřáků. Pokud tak neučinme jsou připraveni se domáhat soudní cestou…Co s tím, prosím poraďte. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Rozhodnutí Vašeho SVJ o instalaci dalších vodoměrů ve Vašem bytě pro kontrolu spotřeby v bytě nad Vámi je nestandardní a jeho oprávněnost nedokážeme posoudit.SVJ má ze zákona možnost a povinnost účtovat uživateli bytu, který neumožnil kontrolu a odečet vodoměrů, spotřebu teplé vody ve výši trojnásobku průměrné spotřeby ostatních bytů v přepočtu na velikost podlahové plochy bytu. To je dostatečná finanční sankce a je právně i exekučně vymahatelná.