měřáky na radiátorech

  1. ARTAV
  2. měřáky na radiátorech
ostatni

Text otázky

Dobrý den, máme nainstalované měřáky na radiárorech v cihlovém domě .Někteří spolubydlící si začínají stěžovat ,že měřáky nemají cenu protože ostatní netopí a chtějí je sundat ( začíná se vytvářet plíseň).Prosím jsou měřáky povinné nebo mají být v dohledné době povinné.A za jak dlouho? Moc děkujiBobišová

Odpověď na otázku

K otázce zda instalace indikátorů topných nákladů je povinná či nikoliv, případně kdy povinná bude sdělujeme, že jejich instalace není dosud povinná a jak situace vypadá, ani v dohledné době nebude. Pokud jde o další část dotazu či spíše konstatování stavu, pak to svědčí o tom, že uživatelé bytů ve snaze o docílení maximálních úspor a tím docílení minimální úhrady za vytápění užívají byty v rozporu s občanským zákoníkem, z něhož některá ustanovení vztahující se k tomuto problému níže přikládáme. Omezení vytápění a omezení větrání má za následek kondenzaci vodní páry s následnou tvorbou plísně, což je značná devastace užívaného bytu jejíž odstranění může vlastník požadovat po uživateli bytu. částečně se dá tento problém zmírnit stanovením poměru základní a spotřební složky pro rozúčtování nákladů v poměru 50/50%. Další pomocí je využití (závazného a povinného) ustanovení §4, odst (4) vyhl.372/2001 Sb., podle kterého minimální úhrada za vytápění nesmí u žádnoho bytu klesnout pod 60% průměrné úhrady za vytápění v daném domě, vztažené k 1m2 započitatelné podlahové plochy.Příloha – výpis některých částí z OZ:Práva a povinnosti z nájmu bytu§ 689(1) Nájemce a osoby, které žijí s nájemcem v bytě, jsou povinny řádně užívat byt, společné prostory a zařízení domu a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno.§ 690Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv.