měřáky na vodu

  1. ARTAV
  2. měřáky na vodu
ostatni

Text otázky

Dobrý den, majitel nainstaloval měřáky na vodu a měsíčně nám účtuje jejich pronájem. Je to správné?Děkuji. B.E.

Odpověď na otázku

V současné době není v čR žádná vyhláška, která by stanovovala povinnost instalovat vodoměry do jednotlivých bytů. O instalaci rozhoduje vlastník domu sám a hradí pořizovací náklady s tím spojené. Tyto pořizovací náklady potom přeúčtovává v rámci nájemného za vybavení bytu ve výši ročních odpisů tj. pro vodoměry 12,5 % pořizovacích nákladů ročně.