měřáky tepla

  1. ARTAV
  2. měřáky tepla
ostatni

Text otázky

Přeji hezký den,každý měřák musí mít kalibrační list, což měřáky tepla nemají, takže prý jsou to indikátory, ovšem na základě údajů z indikátoru nemůže být nařízena žádná platba, je to tak ?

Odpověď na otázku

Indikátory topných nákladů nejsou měřidly a nepodléhají metrologickým předpisům. Jde o pomocná technická zařízení, používaná v soustavách, které neumožňují ekonomicky přijatelnou montáž měřičů tepla. Jejich používání pro rozúčtování nákladů na vytápění je v souladu s evropskými směrnicemi (2006/32/ES), s technickými normami (čSN EN 834) i s českými právními normami (zákon o hospodaření energií 406/2000 ve znění zákona 318/2012 Sb. a vyhl. 372/2001 Sb.).

Menu