Měření a rozúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Měření a rozúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, máme 2 domy, které by měly mít instalované povinně měřiče tepla u konečných uživatelů do 31.12.2014. Tyto domy mají společnou kotelnu s jedním měřením tepla, náklady se pak rozdělují podle plochy, v tomto případě půl na půl. Lze brát pro tyto 2 samostatné objekty náklad na teplo jako jeden celek a rozúčtování tepla pak provést 40/60 % z celkového nákladu, přičemž 60 % bude rozděleno podle instalovaných IRTN (stejného typu v obou objektech)? V případě instalace samostatného měření tepla pro každý objekt, by náklady promítl dodavatel do ceny tepla.

Odpověď na otázku

Bez znalosti situace nelze jednoznačně odpovědět. Co je však více než jasné je stav, že dosud se rozúčtování provádělo dle m2 a tedy bez motivace konečných uživatelů k úsporám. Proto ani zřejmě nebyl vyvíjen tlak na oddělení objektů fakturačními měřiči spotřeby tepla.Až po instalaci přístrojů registrujících dodávku tepelné energie konečným uživatelům se změny projeví a mezi oběma objekty může docházet ke sporům. Nutnost jejich instalace Vám posoudí projektant ÚT nebo odborníci z řad naší Asociace, jejichž seznam naleznete na adrese http://www.artav.cz/seznam-clenu.html.

Menu