měření kalorimetrem

  1. ARTAV
  2. měření kalorimetrem
ostatni

Text otázky

Máme instalovány kalorimetry s platným cejchem. Majitel se rozhodl ignorovat jejich náměry a rozpočítává teplo podle podlahové plochy. Pro novou sezonu nechal namontovat poměrné měřiče. Považujete takové řešení za rozumné? Rozdíl mezi rozpočítáváním nákladů v Kč a v GJ je stejný jako počítat v EUR nebo v Kč, to není problém. Způsob použitý firmou však fakticky vede k tomu, že GJ spotřební složky má jinou cenu než GJ základní složky a to už jako problém vnímám. Vy ne?

Odpověď na otázku

V zásadě platí, že je-li objekt náležitě vybaven technikou pro poměrové měření či indikaci spotřeby tepla a tyto přístroje byly řádně odečteny, pak by se rozúčtování nákladů mezi konečné spotřebitele mělo provést na základě údajů z těchto přístrojů a v souladu s vyhláškou č. 372/2001 Sb. Je tedy na místě vyžádat si od vlastníka objektu, který je za provedení rozúčtování nákladů za vytápění plně zodpovědný, sdělení důvodu, proč se uchýlil k rozdělení nákladů dle m2 započitatelné podlahové plochy. Volba mezi bytovými kalorimetry a indikátory může mít kromě důvodů ryze technických (uspořádání otopné soustavy objektu) i důvody ekonomické (ceny a životnosti přístrojů), resp. ekonomicko-legislativní (povinnost periodického ověřování bytových kalorimetrů vždy po 4 letech). Rozhodnutí o instalaci poměrového měření tepla a jeho technickém řešení je plně v kompetenci vlastníka objektu.