Měření pomocí Siemens MEMOTRON3

  1. ARTAV
  2. Měření pomocí Siemens MEMOTRON3
ostatni

Text otázky

Závisí naměřená hodnota také na skutečných teplotách nebo pouze začne počítat impulsy se stálou frekvencí od určité prahové teploty ? V tom případě by bylo jedno, jaká teplota nad prahovou je nastavena a spotřeba resp. zobrazená hodnota by byly při různých teplotách tělesa stejné.

Odpověď na otázku

Každý elektronický indikátor registruje skutečnou teplotu a načítá (integruje)ji v čase. Dílky na displeji (spotřební čísla)tedy naskakují rychleji při vyšši teplotě.