Měření spotřeby vody (SV a TUV) v úklidové místnosti.

  1. ARTAV
  2. Měření spotřeby vody (SV a TUV) v úklidové místnosti.
meridla

Text otázky

Prosím o informaci, kde a jak legislativa určuje povinnost měření spotřeby vody (SV a TUV) v úklidové místnosti v paneláku (SVJ). A následně v případě, že je povinnost měřit všechny vývody vody ve společném bydlení, kdo má platit náklady vniklé z rozúčtování, instaleace, cejchování, provádění odečtů, provádění oprav nefunkčního vodoměru nebo nefunkčního radiomodulu v úklidové místnosti. Upřesnění - do místnosti vstupuje - buďto všichni vlastníci nebo úklidová firma.

Odpověď na otázku

Platná česká legislativa nestanoví povinnost měřit spotřebu studené pitné vody (SV) u konečných spotřebitelů (v jednotlivých bytech a nebytových jednotkách). Podle zákona 67/2013Sb. §5, odst.2, a) může se spotřeba SV rozúčtovat na uživatele jednotlivých jednotek a) …. v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech, jsou-li v domě ve všech jednotkách instalovány.

Pro měření spotřeby teplé vody (TV) platí povinnost instalovat bytové vodoměry na TV podle Zákona o hospodaření energií, č. 406/2000 Sb. v platném znění. Pokud jde o spotřebu teplé vody ve společných prostorách, odkazuji na vyhlášku 269/2015 Sb. §5, odst.(3)

§ 5, odst. (3) Náklady na poskytování teplé vody odebrané přímo jednotlivými příjemci služeb ve společných prostorách zúčtovací jednotky, kde jsou instalovány vodoměry, rozúčtuje poskytovatel služeb na tyto příjemce služeb podle evidence spotřeb; pokud nejsou ve společných prostorách zúčtovací jednotky instalovány vodoměry, rozúčtují se náklady těmto příjemcům služeb způsobem, který stanoví poskytovatel služeb.

Instalované bytové vodoměry (i vodoměry na SV, pokud o jejich instalaci vlastník domu rozhodne) je vlastník domu povinen pravidelně metrologicky ověřovat podle zákona 505/1990Sb. a navazujících prováděcích předpisů.

Všechny bytové vodoměry (na SV i TV) patří ke společným technickým zařízením domu a jejich instalace a zajišťování provozuschopného stavu patří k povinnostem vlastníka domu jako poskytovatele služeb. Rovněž za odečty vodoměrů a rozúčtování nákladů je odpovědný vlastník domu. Náklady na tyto služby (i ve Vašem dotazu uváděné náklady) hradí vlastník domu z příslušných fondů. Ve Vašem případě SVJ podle vlastních stanov.

-japo+peho-

Menu