měření tepla

  1. ARTAV
  2. měření tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, náš bytový panelový dům, se skládá ze dvou vchodů, z nichž každý náleží samostatnému bytovému družstvu. Spotřeba tepla je měřena na patě domu jediným měřičem pro oba vchody. Teplo pro jednotlivé byty je rozváděno potrubím přes suteréní prostory domu a pro každou řadu bytů nad sebou vede po jedené nebo po dvou stoupačkách. Abychom mohli náklady na teplo spravedlivě rozúčtovat na jednotlivá družstva, zvažujeme možnost nainstalovat na každou ze stoupaček pro rozvod tepla jeden měříč (na patě stoupačky). Potřebovali bychom zjistit, zda existuje možnost měřední spotřeby tepla na každé ze stoupaček. Je takový postup reálný a a jak vysoké by byly náklady na takové měření tepla.

Odpověď na otázku

Namontovat na každou stoupačku měřič tepla je jistě technicky možné. Cena bude záviset na dimenzi a průtoku topné vody stoupačkou.Rozhodnete-li se pro toto řešení, pak měřiče tepla budou sloužit pro poměrové rozdělení celkového nákladu za objekt mezi vaše 2 bytová družstva – nebude se tedy jednat o fakturační měřidla. Vznikne Vám tak rovněž zákonná povinnost tato měřidla úředně přezkušovat každé 4 roky, což je spojeno s dalšími náklady.V některých případech lze, po průzkumu objektu a se souhlasem dodavatele tepla provést oddělení rozvodů na jednotlivé větve s vlastním fakturačním měřením pro každé družstvo.Toto řešení vy bylo výhodné pro samostanou fakturaci nákladů na spotřebu tepla pro vytápění pro každé družstvo. Ekonomické zhodnocení jednotlivých variant by mělo být součástí nabídky zhotovitele.Přesnější informaci o cenách jednotlivých řešení získáte, necháte-li si u některého z členů ARTAV (seznam najdete na www.artav.cz) zpracovat konkrétní cenovou nabídku.