měření tepla na

  1. ARTAV
  2. měření tepla na
ostatni

Text otázky

Jsme SVJ o 59ti bytech a teplo pro topení a TUV je dodáváno z centrální výměnikové stanice, ze které jsou napojeny další tři domy. Ve výměníkové stanici se měří teplo na vstupu do výměníku a výstupu pro topení společně pro všechny čtyři domy a rozdíl se účtuje jako spotřeba pro TUV. Jsou tedy pouze dva měřiče tepla. Rozúčtování pro všechny domy se provádí dohromady jako u jedné zúčtovací jednotky - poměrem podlahových ploch. Máme právo požadovat instalaci samostatných měřičů tepla pro topení a TUV na "patě" našeho domu? Kdo hradí náklady s tím spojené? Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

V dotazu není uvedeno, zda všechny čtyři domy vytvářejí jeden blok a mají společný suterén se společným ležatým rozvodem topení, nebo zda uvedené čtyři domy stojí samostatně a teplo i TUV je k nim přiváděno kanálem, nebo bezkanálovým zemním potrubím. Jestliže je správně druhá uvedená možnost, pak je technicky možné na vstup topného media do každého domu osadit měřič tepla a dodávky tepla pro vytápění účtovat podle něj. Měřič je povinen osadit dodavatel tepla na vlastní náklady, vlastník domu je povinen provést na potrubí potřebné úpravy podle požadavku dodavatele tepla.pokud však domy mají společné ležaté rozvody v suterénu – první uvedená možnost – nelze osadit měření pro jednotlivé domy bez poměrně nákladné přestavby ležatých rozvodů ve všech domech. Prakticky by to znamenalo udělat ležaté rozvody zcela nové až po paty jednotlivých stoupaček. Na této přestavbě by se museli dohodnout vlastníci všech čtyř domů a provést je po dohodě s dodavatelem tepla. Ten by pak mohl osadit domovní měřiče tepla na nově vytvořené vstupy media do jednotlivých domů. Pokud jde o TUV tak je situace podobná, jen s tím rozdílem, že domovní, neboli tzv. patní měřiče TUV má za povinost dle zákona č. 670/2004 Sb do 31.12.2009 instalovat dodavatel TUV, pokud se s vlastníkem objektu nedohodne jinak.