Měření tepla společných prostor

  1. ARTAV
  2. Měření tepla společných prostor
ostatni

Text otázky

Dobrý den,do bytů byly nainstalovány na radiátory měřiče tepla, ale ve společných prostorech a chodbě nikoliv. Neztrácí tím smysl měření, pokud tyto radiátory jedou "naplno", přičemž se neměří a uživatelé se měří?Otázka- má býti měřič i ve společných prostorech a chodbách pro kontrolu odběru tepla v těchto prostorech? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Ve svém dotazu nesprávně uvádíte, že na otopná tělesa v bytech byly nainstalovány měřiče tepla; pravděpodobně se jedná o indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění. Měřič tepla je jiné a značně nákladnější zařízení. Zákon o hospodaření energií č. 406/2000Sb. novelizovaný zákonem č. 318/2012Sb. a k němu vydaná prováděcí vyhláška č.237/2014Sb. nejsou ve všech ustanoveních dostatečně přesné a vyčerpávající, takže přesně (taxativně) nevyjmenovávají případy, kde je osazení registračními přístroji vyžadováno a kde nikoli. Zmíněná prováděcí vyhláška některá zpřesnění přinesla, nicméně k dokonalosti má velmi daleko. V zásadě platí, že instalace registračních přístrojů má smysl tam, kde se podle jejich náměrů rozděluje náklad na tepelnou energii adresně konečným spotřebitelům. Proto tedy osazování otopných těles ve Vámi zmiňovaných společných prostorách nedává smysl, neboť tyto prostory nemají svého konečného spotřebitele, který by takto alokovaný náklad hradil. Je však třeba upozornit, že vlastník objektu nese zodpovědnost za správné provozování otopné soustavy objektu a to včetně povinnosti dodržovat předepsané teploty přímo vytápěných prostor. Je tedy porušením povinnosti nezabezpečit správné a nemanipulovatelné nastavení termostatických ventilů ve společných prostorách a umožnit tak jejich přetápění.