Měření tepla v SVBJ

  1. ARTAV
  2. Měření tepla v SVBJ
ostatni

Text otázky

Dobrý den,prosím o informaci, zda-li je povinnost instalovat měřiče tepla v bytových jednotkách ve SVBJ z důvodů rozúčtování nákladů na vytápění. Pokud ano, jaké nařízení (vyhláška) tuto povinnost nařizuje.Děkuji.

Odpověď na otázku

Pane Kotaško, tuto povinnost stanovuje novela zák. č. 406/2000Sb. vydaná v prosinci 2012 pod číslem 318/2012Sb., kde v §7, odst. 4 písm. a stanovuje vlastníkům :(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinnia) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,V případě otopných systémů, které neumožňují instalaci bytových měřičů tepla bude povinnost uvedená v zákonu splněna instalací indikátorů vytápění (rozdělovačů topných nákladů).Prováděcí předpis by měl být vydán v průběhu tohoto roku.

Menu