Měření tepla více právním subjektům.

  1. ARTAV
  2. Měření tepla více právním subjektům.
ostatni

Text otázky

Dobrý den,naše organizace má mj. ve správě objekt poliliniky, v němž je umístěna kotelna (480 kW) provozovaná, na základě nájemní smlouvy s vlastníkem nemovitosti (zřizovatel/město), autorizovaným producentem tepla, s nímž máme uzavřenu kupní smlouvu o dodávce tepla a TUV. Současně je na předmětnou kotelnu napojen objekt s bytovými jednotkami spravovanými bytovým družstvem a vytápěnými na základě samostatné smlouvy s uvedeným dodavatelem. Množství dodaného tepla je stanoveno výpočtem (§ 7, odst.1 vyhl.194/2007). Rozdělení spotřeby tepla mezi jednotlivé smluvní odběratele je dáno rozdílem takto vypočtené hodnoty a odečtu kalorimetru osazeného na patě bytového objektu. Je tento způsob správný, mj. ve vztahu k § 7, odst. 1) a 4) uvedené vyhl., resp. jedná se o jednu či více zúčtovacích jednotek ve smyslu §2 odst.a) vyhl. 372/2001 Sb.?Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Vážený pane.Naše poradna se zabývá výhradně problematikou rozúčtování nákladů za spotřebu tepla a vody mezi konečné spotřebitele při ústředním vytápění a centrální dodávce teplé vody.Váš dotaz musíte položit na jiném odborném portále.