ostatni

Text otázky

Dobrá den.Prosím o odpověď na dotaz zda je technicky správné měřit spotřebované teplo na radiátoru ,kdy měřič /rádiový)je namontován na ,,zpátečce" a ta je stále rozehřátá i při vypnutém odběru na kohoutu .Je tomu pouze u jedné ze dvou stoupaček v bytě.Děkuji

Odpověď na otázku

Úvodem je třeba upřesnit, že Váš dotaz se týká pravděpodobně nikoli měření tepla ve fyzikálních jednotkách, nýbrž jeho indikace pomocí tzv. rozdělovačů topných nákladů. Pro taková zařízení, sloužící pro poměrové rozdělení nákladů na vytápění, jsou v platnosti dvě normy podle konkrétního druhuzařízení: čSN EN 835 pro přístroje odpařovací a čSN EN 834 pro přístroje elektronické. Ani v jednom případě norma nepřipouští montáž na zpětné potrubí, naopak ji požaduje přímo na otopné těleso. Zařízení, které popisujete, tedy není v souladu s platnou normou.