Měřič dodaného tepla pro ÚT a TUV

  1. ARTAV
  2. Měřič dodaného tepla pro ÚT a TUV
ostatni

Text otázky

Dobrý den, chci se zeptat, zda je povinnost vlastníka domovní plynové kotelny (ÚT a TUV) mít nainstalovaný měřič tepla, které se v této kotelně vyrobí a dodá do ÚT a TUV. Pokud ano, jaký měřič to má být (GJ nebo kWh). Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

V současné době není ve Vašem případě povinnost instalovat měřič tepla na domovní plynové kotelně. Náklady na vytápění jsou ve Vašem případě dány fakturou za plyn a dalšími náklady spojenými s provozováním domovní plynové kotelny. Stanovení množství tepelné energie výpočtem je definováno § 7 vyhlášky č.194/2007Sb. Na druhou stranu je nepochybně užitečné, aby měřič tepla instalován byl, a to zejména z následujících důvodů:- budete znát množství vyrobené tepelné energie a tak budete mít pod kontrolou i účinnost plynové kotelny (dodavatel plynu Vám účtuje v energetických jednotkách na vstupu do kotelny a vy budete moci měřit na výstupu z kotelny),- novela zákona o hospodaření energií č.318/2012 (prováděcí vyhláška vyjde do 30.6.2014) ukládá sledování a dodržování měrných ukazatelů spotřeby tepelné energie na vytápění (kWh/m2 a rok) a na přípravu teplé vody (kWh/m3) – k plnění této povinnosti bude jistě praktické znát množství vyrobené tepelné energie,- pro rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na přípravu teplé vody je nezbytné znát, jaká množství tepelné energie byla spotřebována pro tyto dvě oblasti – kromě měřiče tepla na výstupu z kotelny by bylo správné instalovat ještě podružný měřič na vstupu do ohřevu teplé vody (je-li to technicky proveditelné).Závěrem ještě dodáváme, že je prakticky lhostejné, zda měřič tepla počítá v GJ anebo v kWh, protože se v obou případech jedná o platné jednotky, mezi miniž je fixní přepočítávací koeficient (1 kWh = 0,036 GJ anebo 1 GJ = 277,8 kWh). Typ měřiče tepla by měl především korespondovat s velikostí Vašeho objektu a výkonem plynové kotelny.

Menu