měřič tepla nebo indikátory topných nákladů

  1. ARTAV
  2. měřič tepla nebo indikátory topných nákladů
meridla

Text otázky

Dobrý den, dle vyhlášky č. 237/2014 Sb. § 7a odst. 1 a) pokud rozvod tepla vstupuje a vystupuje z bytu v jednom místě , tak se toto místo vybaví pracovním měřidlem (měřič tepla). Obracím se na Vás s dotazem, zda je možné místo tohoto měřiče tepla osadit na radiátory indikátory topných nákladů , protože z technických důvodů není možné osadit na stávající rozvody u vstupu do bytu měřiče tepla z důvodu nedostatku místa. Aby mohly být tyto měřiče osazeny znamenalo by to značné stavební úpravy stávajících vstupů do bytových jednotek (zvětšení rozvodných skříní, problémy s napojením původních mateiálů, objekt je z roku 1999) a tím i velké finanční náklady. Je nějaká směrnice neby vyhláška, která to umožňuje.

Odpověď na otázku

Zatím platí to, co je ve vyhlášce 237/2014 Sb. Kontroluje to Státní energetická inspekce, doporučujeme konzultovat Vaši specifickou situaci s lokálně příslušným inspektorátem SEI.

Připravuje se novela vyhlášky 237/2014, respektive původní vyhlášky 194/2007 Sb. Je možné, že novela bude řešit i Váš problém.

-japo-