Měřič tepla

  1. ARTAV
  2. Měřič tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, ve vašich odpovědich na dotazy typu měřidel uvádíte, že všechny měřiče musí být stejného typu v objektu. Ve vyhl.č.194/2007,§7,odst.4 se uvádí, že měřicí technika se instaluje u všech spotřebitelů v jednotce a je shodného principu a provedení. Stejného a shodného přece není totéž! Ptám se, zda ve vašich odpovědích není chyba. děkují.

Odpověď na otázku

Především: pojmy stejný a shodný v této souvislosti znamenají totéž.Je třeba uvést o jakém druhu přístrojů uvažujeme. Jde-li o indikátory topných nákladů, na které se vztahuje citovaný odstavec vyhlášky 194/2007, pak musí být skutečně v celé zúčtovací jednotce použito stejných indikátorů, tj. indikátory stejného typu od stejného výrobce, což je ve vyhlášce vyjádřeno slovy „shodného principu a provedení“.Budeme-li mluvit o vodoměrech, případně o měřičích tepla, bude situace trochu jiná. V těchto případech jde o stanovená měřidla, která vyrábějí rúzní výrobci stejného principu a provedení (např. jednovtoké lopatkové suchoběžné). Budou-li vodoměry shodného principu a provedení zařazeny do stejné třídy přesnosti (např. B), lze teoreticky použít v jedné zúčtovací jednotce vodoměry od různých výrobců. To znamená, že předpisy to nevylučují, ale na druhé straně, odborníci to nedoporučují.