Měřiče na stoupačkách v koupelnách

  1. ARTAV
  2. Měřiče na stoupačkách v koupelnách
ostatni

Text otázky

Již několik lét máme namontované měřiče tepla na radiátorech v bytech.Jsou značky Metrona.Nyní nový pověřený vlastník nechal namontovat do koupelen na stoupáčky měřiče Techem,což už si odporuje,protože nesmí být dva různé druhy v bytě,a zde podotýkám,že v koupelnách nemáme ani radiátory ani t.zv.registry,u kterých lze seřízovat intenzitu vytápění.Teplota v koupelně se rozpočítavá podle podlahové plochy bytu.Za půl roku byl náměr v koupelnách 626 dílků,což za zúčtovací období je dvojnásobek,a to je více než v celém bytě.Zde byla hrubě porušena vyhl.372/2001 Sb.Proto bych prosil zaujmout stanovisko k tomuto problému,a vysvětlit jak se teplo v koupelnách počítá.Děkuji za odpověď.Tůma

Odpověď na otázku

Indikátory vytápění umísťované na otopná tělesa nejsou měřiči tepla. Jde o zvláštní technické pomůcky, které lze použít pro rozúčtování nákladů na vytápění při dodržení řady podmínek. Jednou z těchto nepřekročitelných podmínek je použití stejného typu indikátorů pro všechna otopná tělesa v daném domě – zúčtovací jednotce. Indikátory se umísťují pouze na otopná tělesa opatřená regulačními ventily, obvykle s termostatickými hlavicemi. Na otopná tělesa ve společných prostorech (chodby, kočárkárny, prádelny apod.) indikátory nedáváme. Náklady na vytápění těchto prostor se adekvátně rozdělí mezi uživatele jednotlivých bytových a nebytových jednotek.Pokud pověřený vlastník objednal indikátory odlišného typu a nechal instalovat indikátory na neregulovatelné registry nebo stoupačky do koupelen, udělal chybu, protože tyto indikátory nelze využít pro rozúčtování nákladů na vytápění.