Měřiče – obecní byt

  1. ARTAV
  2. Měřiče – obecní byt
ostatni

Text otázky

Dobrý den, mám následující dotaz. Je povinnost, aby byly v obecním bytě nainstalovány měřiče tepla a vody a ve vyúčtování byla brána v potaz skutečná spotřeba ? Jedná se o byt mých tchánů, měřiče mají sice nainstalovány, ale při konečném vyúčtování na to není brán zřetel (byt je sice obecní, ale má ho ve správě Městské divadlo Brno) a energie se rozuúčtovávají mezi všechny jednotky, mám obavu, že nájemníci dotují z nemalé části i provoz divadla. Proto jsem se chtěla zeptat, zda je je na to nějaký zákon, abychom mohli s tímto začít pracovat. Děkuji zdvořile za odpověď!

Odpověď na otázku

Do roku 2012 včetně nebyla zákonná povinnost instalovat bytové měřiče tepla nebo indikátory vytápění.Pokud ale jsou měřiče nebo indikátory vytápění instalovány je povinností vlastníka domu rozdělovat náklady na vytápění ne základě zjištěných hodnot na indikátorech či měřičích. Za správnost vyúčtování odpvídá vždy vlastník domu. Tomu můžete adresovat svoje námitky, případně nesouhlas s vyúčtováním.