měřiče spotřeby vody

  1. ARTAV
  2. měřiče spotřeby vody
ostatni

Text otázky

Moji rodiče žijí již 30 let v nájemním bytě, dům byl v restituci vrácen původnímu majiteli.Majitel nyní zakazuje nájemníkům návštěvy dětí a vnoučat s odůvodněním, že se tím zvyšuje spotřeba vody. Chtěla jsem se zeptat, zda existuje zákon podle kterého by měly být v nájemních bytech měřiče spotřeby vody. Do dnešního dne je tyto byty nemají a spotřeba vody je rozpočítávána dle počtu osob žijících v bytě. Děkuji za odpověď D. Trojáková

Odpověď na otázku

Povinnost instalovat bytové vodoměry (teplá i studená voda) není žádným právním předpisem uložena. Rozhodnutí o instalaci je zcela na vůli vlastníka objektu. Pokud se vlastník k instalaci vodoměrů rozhodne je každý uživatel bytu nebo nebytového prostoru povinen dle § 692, odst. 3 občanského zákoníku tutoinstalaci i následné odečty umožnit. Rovněž tak je povinen umožnit kontroly a provádění odečtů. instalovaných vodoměrů.Nejsou-li bytové vodoměry instalovány, pak rozdělování nákladů mezikonečné spotřebitele podle počtu osob je legitimní a běžně používanýpostup.