Měřiče tepla.

  1. ARTAV
  2. Měřiče tepla.
ostatni

Text otázky

Bydlíme v nájemním bytě u soukromého majitele. Nyní nám bylo nabídnuta možnost pořízení měřičů tepla na radiátory(máme plynovou kotelnu) a není nám jasné kdo se a jakým podílem podílí na pořízení měřičů. Zda majitel domu, nebo nájemci. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Indikátory vytápění jsou obvykle součástí vybavení bytu a pořizuje je vždy vlastník objektu. Rovněž tak obvykle bývá cena za jejich pořízení promítnuta do nájemného formou změny (zvýšení) nájemného.Cena za pořízení indikátorů se pohybuje v řádech stokorun, takže i přímá úhrada bez navýšení nájemného se po jejich instalaci vrátí formou úspor, které činí cca 15% z celkové spotřeby tepla.