měřiče tepla

  1. ARTAV
  2. měřiče tepla
ostatni

Text otázky

Jak je umístěn měřič tepla na radiatorech?Vím,že na délku topného tělesa je na prostřením žebru,v jaké výšce musí být umístěn.Děkuji.Jirásek B.

Odpověď na otázku

Obecné podmínky pro umístění indikátorů na otopných tělesech řeší normy čSN EN 835 a čSN EN 834, zpravidla ve výši 75% výšky otopného tělesa a v polovině jeho délky. Jsou-li otopná tělesa delší jak 2 bm, umísťují se na tato otopná tělesa dva indikátory. Montážní bod pro umístění indikátoru je dán montážním předpisem výrobce indikátorů. V jedné zúčtovací jednotce musí být na všech otopných tělesech použity indikátory stejného typu.