měřiče tepla

  1. ARTAV
  2. měřiče tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, je povinná instalace měřidel tepla v bytových domech (družstevních), pokud ano který zákon to nařizuje a do kdy je instalace nutná. Pokud by vetšina nájemníků s instalcí nesouhlasila lze tuto instalaci z bytového družstva nařídit ? Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Předpokládáme, že máte na mysli měření nebo indikaci spotřební složky nákladů na tepelnou energii pro vytápění v zúčtovací jednotce (objektu) na jednotlivé konečné spotřebitele (byty a nebytové prostory).V takovém případě platí novela zákona o hospodaření energií č. 318/2012Sb., která v §7, odst. 4a) ukládá stavebníku, vlastníku budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie.Dále pak v čl. II – Přechodná ustanovení, odst. 3 ukládá termín pro splnění této povinnosti a to do 2 let ode dne nabytí účinnosti citovaného zákona, tedy do 1.1.2015.Samotná instalace je tak nařízena zákonem, který je tzv. kogentní právní normou, od které není přípustné se odchýlit ani dohodou stran.

Menu