Měřiče tepla

  1. ARTAV
  2. Měřiče tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den.Bytové družstvo,jehož jsem nájemníkem nemá k dnešnímu dni nainstalovány měřiče spotřeby tepla,a jak se zdá,ani o tom neuvažuje.Je toto jejich jednání v souladu se zákonem?Hrozí družstvu nějaké sankce?Děkuji

Odpověď na otázku

Povinnost instalovat přístroje registrující dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům ukládá vlastníkovi budovy (tedy i Vašemu BD) zákon č.406/2000Sb. ve znění zákona č. 318/2012Sb. v § 7, odst. 4, písmeno a).Povinnost instalace musí být splněna k datu 1.1.2015, jinak se vlastník dopouští správního deliktu dle §12a stejného zákona, který je sankcionován pokutou.

Menu