měřiče tepla

  1. ARTAV
  2. měřiče tepla
ostatni

Text otázky

Jsme SVJ s 12 byty a s vlastní kotelnou.Topíme způsobem,že se zatopí ráno na 2 hodiny a pak odpoledne podle počasí. Náklady máme na každý byt stejné/stejná podlahová plocha/.Jsme povinni instalovat měřicí ventily ?

Odpověď na otázku

Zákon 318/2012 Sb. nařizuje v §7 odst. 4: Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným ujživatelům v rozsahu stanoveném vyhláškou 237/2014. Jinak řečeno, jste povinni vybavit otopná tělesa indikátory spotřeby tepla a na vstupy do otopných těles osadit termostatické regulační ventily. Nerozhoduje přitom, jestli máte stejné podlahové plochy bytů. Termostatické ventily vám umožní individuelně regulovat spotřebu tepla a indikátory spotřeby zachytí rozdílné chování uživatelů bytů a jejich individuelní tepelnou potřebu. Praxe ukazuje, že takto vybavené zásobování tepla vede k úspornějšímu chování koncových uživatelů a k celkovému snižování tepelné náročnosti celé budovy.