Měřiče tepla

  1. ARTAV
  2. Měřiče tepla
ostatni

Text otázky

Je prosím nutné mít měřiče tepla v panelovém domě? Je možné udělat výpočet spotřebovaného tepla podle plochy bytu? Umožnuje to nová vyhláška?Děkuji

Odpověď na otázku

Pokud jsou v domě více než tři byty, je vlastník domu povinen instalovat v každém bytě zařízení pro registraci spotřeby tepla na vytápění (bytové měřiče tepla nebo zařízení na rozdělování nákladů na vytápění, např. indikátory vytápění na otopných tělesech) a vodoměry na měření spotřeby teplé vody, pokud je v domě centrálně připravována.Ukládá to zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. v platném znění.

Menu