Měřiče tepla?

  1. ARTAV
  2. Měřiče tepla?
ostatni

Text otázky

Dobrý den,SVJ hodlá v našem domě demontovat měřiče tepla (kalorimetry, nevím zdali používám správné označení) a hodlá rozpočítávat náklady na teplo pouze (ze 100%) podle metrů. SVJ se odvolává na nákladnou výměnu těchto měřidel, kterou prý navíc musí provádět co 5 let. Chtěl bych se optat zdali je takový postup vůbec možný? Event. kde hledat pomoc.Děkuji

Odpověď na otázku

Rozhodnutí, zda budou v domě instalována poměrová měřidla či indikátory pro účely rozdělování nákladů na vytápění mezi konečné spotřebitele, je plně v pravomoci vlastníka objektu. I když popisované rozhodnutí je bezesporu krokem zpět, vlastník je může učinit. Pokud máte opravdu instalovány měřiče tepla (kalorimetry), pak je povinností vlastníka objektu zajišťovat jejich periodické úřední ověřování každé 4 roky. To ale nutně neznamená jejich výměnu – obvykle se provede jejich repase a ocejchování s platností na další 4 roky. Máte-li ale na otopných tělesech instalovány indikátory – rozdělovače topných nákladů, pak je jejich výměna pouze otázkou jejich životnosti, tj. asi deseti let. Tyto přístroje povinnosti úředního ověřování nepodléhají.