Měřiče tepla – druhy, přesnost

  1. ARTAV
  2. Měřiče tepla – druhy, přesnost
ostatni

Text otázky

Dobrý den.Bydlím v panelovém domě, kde nám již 3 roky měří teplo pomocí odpařovacích trubiček na radiátorech. Po zavedení této metody měření se téměř všem nájemníkům zvedly platby za teplo. mě o cca 5500Kč. Mám v podezření VELMI nepřesnou metodu měření spotřebovaného tepla pomocí odpařovacích trubiček. Existuje nějaký přesnější systém měření tepla, nejlépe založený na úplně jiném principu, než je odpařování kapaliny díky teplotě radiátoru a jeho následné velmi složité přepočítávání na energii?Dále bych se chtěl zeptat, jestli a jakým způsobem lze získat informaci o množství tepla dodaného do našeho panelového domu (údaj by jistě měl mit dodavatel tepla) . Tento údaj bych totiž velice rád porovnal se součtem tepla dodaného do jednotlivých bytů, změřeného našimi odpařovacími měřáky. Děkuji

Odpověď na otázku

Indikátory topných nákladů na principu odpařování měrné kapaliny nejsou sice nejmodernější, ale jsou osvědčené a dostatečně spolehlivé, a určitě nejsou příčinou zvýšení vašich nákladů na vytápění.Odpařovací indikátory lze samozřejmě nahradit modernějšími indikátory elektronickými. Ale ani ty nejlepší indikátory nejsou schopné změřit množství tepla spotřebovaného v bytě. Vždy jsou to jen technické pomůcky pro poměrové rozpočítání nákladů na vytápění. Neprovádí se s jejich pomocí stanovení množství dodané energie do jednotlivých bytů, ale stanovuje se poměr jednotlivých bytů na celkových nákladech (tedy Kč) objektu a to v závislosti na době provozu radiátorů.Skutečné množství tepla se měří ma vstupu topného media do domu, nebo na výstupu z domovní kotelny (případně se vypočítá ze spotřeby paliva v domovní kotelně). Takto zjištěné množství tepla spotřebované v domě v daném zúčtovacím období patří mezi povinné údaje, které má obsahovat každé vyúčtování pro uživatele jednotlivého bytu. Tento údaj tedy musí znát nejen dodavatel tepla ale i majitel domu a má právo jej znát i každý uživatel bytu či nebytového prostoru.Vyhláška č. 372/2001 Sb. v §7 odst.(2), pís. (a) až (h) přesně stanovuje, co musí rozúčtování obsahovat.