Měřiče tepla v nebytových prostorách

  1. ARTAV
  2. Měřiče tepla v nebytových prostorách
ostatni

Text otázky

Jsme základní škola zřízená obcí, ve škole máme různé nájemce - jinou školu, knihovnu, občanská sdružení, spolky. Tito nájemci nám platí zálohy na energie a my tyto náklady rozúčtováváme jednotlivým nájemcům podle ploch. Prosím o sdělení, zda se na nás taky vztahuje povinnost montáže měřičů tepla. Podotýkám, že jsme škola, měřiče by musely být ve třídách, kde jsou žáci. Docházelo by k poškozování. Prosím poraďte nám, jak máme tyto náklady rozúčtovávat. Děkuji.

Odpověď na otázku

Zda se na váš případ vztahují ustanovení zákona o hospodaření energií mohou relevantně posoudit pouze jeho tvůrci, tedy MPO čR a Parlament čR. Oficiální kompetentní institucí pro výklad českých právních norem jsou soudy.Z dikce zákona plyne, že se povinnost instalace měřicí techniky vztahuje i na Váš objekt, protože §7, odst. 4 definuje, že vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům je povinen vlastník budovy (tedy jakékoliv budovy).Vyloučeny jsou dle §7, odst. 7 pouze rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci. Vzhledem k tomu, že o efektivmosti uvedeného opatření lze ve Vašem případě pochybovat, doporučujeme směrovat dotaz na příslušné územní pracoviště SEI, jako instituce určené ke kontrole plnění diskutovaného opatření.

Menu