Meřiče tepla

  1. ARTAV
  2. Meřiče tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den,jaké jsou přibližné náklady na instalaci měřičů tepla v bytě se 4 radiátory. Jaký typ měřičů je nejvhodnější?

Odpověď na otázku

Měřiče tepla se instalují na vstupu topného media do domu (fakturační měření), nebo na vstupy do jednotlivých bytů, pokud je topná voda do bytu přiváděna jednou trubkou. Na otopná tělesa v klasickém stoupačkovém rozvodu ÚT se instalují indikátory topných nákladů.Ty je nutno instalovat na všechna otopná tělesa ve všech bytech domu, protože jde o poměrové rozdělování topných nákladů. Nelze tedy použít indikátory topných nákladů jen v jednom, nebo v několika bytech domu.Náklady na dodávku indikátorů se pohybují podle provedení od cca 100,-Kč až do 1-2 tisíc korun, podle typu a provedení indikátoru.Náklady na montáž jsou více ovlivněny velikostí domu, tj. celkovým počtem otopných těles. Mohou být i menší než 100,-Kč/ks.Za nejvhodnější považuji elektronické indikátory v ceně cca 400 Kč/ks.Není rozhodující od jakého jsou výrobce.