Měřidla na topení

  1. ARTAV
  2. Měřidla na topení
ostatni

Text otázky

Dobrý den, při členské schůzi BD byla projednávána otázka instalace měřičů tepla na radiátory a setkala jsem se s nesouhlasným stanoviskem. Chtěla jsem se zeptat, zda budou měřiče tepla povinná stejně jako je to u vodoměrů. Pokud ano, od kdy.

Odpověď na otázku

Zřejmě máte na mysli indikátory vytápění, které jsou z ekonomického hlediska nejefektivnějším řešením pro objektivní způsob rozdělení nákladů na dodávku tepla do jednotlivých bytů v zúčtovací jednotce (domu).Povinnost instalovat indikátory vytápění i bytové vodoměry není v současnosti v čR předepsána žádným legislativním předpisem. Nicméně po přijetí návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady „O energetické účinnosti“ z června 2011 a její následné implementaci do práva čR, by měli mít koneční spotřebitelé k dispozici individuální vyúčtování založené na skutečné spotřebě a to při širokém využití např. inteligentních měřičů či indikátorů.Skutečnost, že tato povinnost neexistuje však význam použití indikátorů nijak nesnižuje. Má-li většina členů Vašeho BD opravdový zájem o úhrahu nákladů na základě skutečného chování jednotlivých konečných spotřebitelů v domě a současně i uspořit celkové náklady domu ve výši až 10%, potom indikátory nainstalují již dnes.Legislativní pravidla pro způsob rozúčtování nákladů při jejich použití naopak v čR dlouhodobě existují.Závěrem můžeme doporučit použití indikátorů s rádiovým odečtem, u kterých odpadá nutnost vstupu do jednotlivých bytů. Odečty se provádějí dálkovým přenosem.