Měřidla + rozúčtování

  1. ARTAV
  2. Měřidla + rozúčtování
meridla

Text otázky

Dobrý den, připravujeme dokumentaci pro stavební úpravy víceúčelového objektu, který obsahuje mateřskou školu, 1 bytovou jednotku a poštu. Zdrojem tepla bude pro celý objekt jedno tepelné čerpadlo napojené na otopná tělesa (radiátory). Potřebovali bychom poradit, jak nejlépe rozúčtovat a pomocí jakých měřidel teplo pro jednotlivá odběrná místa (poštu, mateřskou školu a bytovou jednotku). Zda je pro měřidla zapotřebí nějaká stavení připravenost a zda by mohly být použity indikátory topných nákladů. Pro upřesnění: Odběrná místa nebudou mít samostatný topný okruh. Děkuji

Odpověď na otázku

Zákon 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a tedy i prováděcí vyhláška 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům se vztahuje pouze na „dům s byty“. Váš objekt bude mít pouze jeden byt. Z toho plyne, že si můžete zvolit způsob rozúčtování, který nemusí odpovídat této legislativě.

Volbu měřidel by bylo vhodné spíše konzultovat telefonicky.