Měřidla RTN

  1. ARTAV
  2. Měřidla RTN
meridla

Text otázky

1) Budou měřidla RTN nějak signalizovat nutnost výměny? Životnost baterie by měla být 10 let, což se pomalu blíží.... 2) Je možné i nadále používat při osazování čidel RTN v rodinném domě se dvěma byty čidla odečítaná jen lokálně? 3) Na koho se obrátit se žádostí o výměnu čidel RTN?

Odpověď na otázku

1) Záleží na konkrétním typu indikátoru, některé tuto informaci mohou poskytovat. Nicméně jak sama píšete víte, že se Vám konec životnosti blíží a je tedy potřeba si domluvit výměnu stávajících zařízení.

 2) Bytový dům je definován od 4 bytů, tudíž nespadá do povinnosti měřit a nespadá do povinnosti instalovat indikátory topných nákladů s dálkovým odečtem. Záleží tedy na Vás jaký způsob měření, odečtů budete používat.

3) Optimálně na firmu, která Vám indikátory instalovala i poprvé, protože již zná danou situaci.

Nebo můžete oslovit některého ze členů asociace rozúčtovatelů..

https://artav.cz/o-asociaci/clenove/