měřidla spotřeby tepla v panelovém domě

  1. ARTAV
  2. měřidla spotřeby tepla v panelovém domě
meridla

Text otázky

Dobrý den, musí být nainstalovány měřidla spotřeby tepla v panelovém domě( byty vlastníme , kotelnu máme svoji) netopí se celý den jen občas , takže jsem nucena přitápět si sama . Topí se nevím kdy, tudíž nemůžu ovlivnit ani spotřebu tepla. Nemáme odhlasováno ani jak se bude rozučtovávat. Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Vlastník domu je povinen, podle Zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. instalovat v každé bytové, případně i nebytové, jednotce měřič spotřeby tepla pro vytápění a vodoměr na registraci spotřeby teplé vody, pokud je dodávána centrálně připravovaná TV. Nelze-li instalovat bytový měřič spotřeby tepla pro vytápění, je nutno instalovat na všech otopných tělesech zařízení pro rozúčtování tepla (indikátory vytápění).

Pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění a na dodávky teplé vody určuje zákon č. 67/2013 Sb. a vyhláška 269/2015 Sb. Poměr základních a spotřebních nákladů stanoví vlastník domu jako poskytovatel služeb, ve vašem případě SVJ.
Pravidla pro vytápění (teploty a časy) stanoví vyhláška 194/2007 Sb.
-japo-