Měřidla SV

  1. ARTAV
  2. Měřidla SV
ostatni

Text otázky

Dobrý den,v domě SVJ je 31 bytů v osazenými vodoměry SV a 8 jednotek bez těchto měřičů. Jak provést rozúčtování dle platné legislativy? Lze nějak při tomto kombinovaném výpočtu zohlednit a vypočítat tzv. "ztratné"?Je dáno nějkým technickým předpisem, zda-li vodoměry musí být od stejného výrobce nebo naistalovány ve stejném čase?Předem děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Pokud nejsou všechny byty vybaveny stejně, (některé mají zavedeny teplou vodu, jiné ne apod.) a nemá-li Vaše SVJ přijata vlastní pravidla pro účtování spotřeby SV, nelze pro rozúčtování použít údaje vodoměrů a spotřeba se pak rozúčtuje podle počtu osob a obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytu, případně podle počtu a druhu nebytových prostorů (směrná čísla roční potřeby vody).Příslušným předpisem je cenový výměr MF čR č. 1/2013, jehož text naleznete na http://www.artav.cz/legislativa.html.Vodoměry v objektu nemusí být stejného druhu a nemusí být instalovány ve stejný čas. Musí však být instalovány ve všech bytech a nebytových prostorách a musí mít platné ověření

Menu