„Měřidla“ VIPA

  1. ARTAV
  2. „Měřidla“ VIPA
ostatni

Text otázky

Vážení,můj dotaz se týká poměrového měřidla používaného pro stanovení spotřeby tepla v bytových jednotkách v počtu desítek tisíc kusů a to převážně v SBD Škodovák Plzeň.Je to výrobek společnosti VIPA CZ s.r.o. provádějící i servisní odečítací službu.Společnost není registrována v žádné Asociaci a k tomuto měřidlu tepla nelze získat běžnou cestou žádnou objektivní certifikaci či shodu o využití výrobku poplatnou dnešním podmínkám v rámci státu či Evropy.Technický princip měřidla je poplatný době svého vzniku t.j. roku 1980.Jsou pádné technické důvody proto,aby dokonce elektronická měřidla typu např.METRA byla zpětně nahrazována těmito měřidly jako spravedlivějšími pro poměrový rozpočet spotřeby tepla jak se to stalo v našem paneláku?Obracím se na Vás s prosbou(případná doporučení bych považoval za zcela neoficiální), ke které organizaci nebo znalecké osobě bych se mohl obrátit s cílem získat pozitivní nebo negativní informaci opravňující tuto společnost v dnešní době v používání těchto měřidel a metodiky pro vyhodnocování spotřeby tepla.U české energetické inspekce jsem logicky nepochodil,jejich pravomoc končí na patním měřidle ,pak je to již záležitost vlastníka,jak mi odpověděli velmi seriozním způsobem.Děkuji a přeji Vám hezký den. S pozdravemIng.Charvát Jane-mail: jancharvat@seznam.cz

Odpověď na otázku

česká legislativa žádnou normou neupravuje podmínky či požadavky pro osoby nebo firmy, které se zabývají rozúčtováním nákladů na teplo a vodu. Tato činnost patří mezi činnosti volné a jen konkurence na trhu má rozhodovat, kteří rozúčtovatelé budou více či méně úspěšní. Pro všechny platí jen jednapodmínka: dodržovat pravidla stanovená platnou vyhláškou o rozúčtování (tč.vyhl.372/2001Sb.).Podobně je to i s technikou a pomůckami, podle kterých se stanovuje diferencovaný podíl jednotlivých uživatelů na celkových nákladech domu.Vodoměry a měřiče tepla, které jsou stanovenými měřidly podléhají státní kontrole formou pravidelného ověřování na základě metrologického zákona a prováděcích předpisů. Pro indikátory topných nákladů však nejsou stanoveny žádné obecně platné závazné předpisy, vyjma požadavku na bezpečnost a zdravotní nezávadnost. Pro určité typy indikátorů byly zpracovány technické normy a existují i v čR přijaté evropské normy, na základě kterých jsou některé typy indikátorů certifikovány. Certifikace podle norem předpokládá mj. také transparentní a kontrolovatelný postup pro výpočet topných nákladů na základě dat získaných pomocí indikátorů. Povinnost certifikace indikátorů však byla koncem devadesátých let zrušena.Pro indikátory, které nejsou certifikovány Vám žádná organizace nemůže potvrdit či vyvrátit, zda jsou či nejsou vhodné a důvěryhodné pro rozúčtování nákladů na vytápění. Zákazník (majitel domu, který rozhoduje o případné instalaci indikátorů) je odkázán jen na informace, které mu mohou poskytnout výrobci, či dodavatelé různých systémů indikátorů, případně na zkušenosti jiných majitelů domů s daným typem indikátorů.Konstrukce indikátoru VIPA nekoresponduje s žádnou obecně platnou (českou ani evropskou) technickou normou a naší Asociaci se nepodařilo zjistit konkrétní algoritmus, podle kterého firma VIPA z hodnot odečtených na indikátorech stanoví náklady jednotlivých uživatelů. Podle našeho názoru uživatel nemá žádnou možnost kontroly výpočtu a nezbývá mu než věřit, že firma postupovala při rozúčtování správně a žádnou chybu neudělala.