Měřidlo tepla u paty domu

  1. ARTAV
  2. Měřidlo tepla u paty domu
meridla

Text otázky

Dobrý den, musí být u každého domu nainstalované patní měřidlo tepla (jako např. patní vodoměr) a čí je to povinnost . Pokud tato povinnost platí, která vyhláška to řeší? Pokud tato povinnost odpadá, tak jak se rozúčtuje spotřeba tepla pro jednotlivé domy, když je měřič tepla jenom jeden pro více domů např. v kotelně? To se potom nevyplatí šetřit, např. jeden dům šetří, druhý přetápí , ale zaplatí oba stejně třeba přepočtem na plochu domu? Nebo se v tomto případě přihlíží na celkovou spotřebu tepla v domě dle indikátorů tepla v bytech - ale to jsou jenom poměrová měřidla, která neudávají skutečnou spotřebu tepla.

Odpověď na otázku

Obecně platí, že povinnost zajistit správné měření je vždy na dodavateli/prodejci zboží. Např. obchodník prodávající zboží na váhu musí mít kontrolované váhy, prodejci zboží měřeného na metry musí mít cejchovaný metr, benzinové pumpy ověřovaná měřidla průtoku ve stojanech. Při dodávkách tepla a teplé vody je povinnost rovněž na dodavateli.
V některých případech není technicky možné zajistit měření pro jednotlivé domy, protože mají společnésystémy vytápšní či rozvodu a cirkulace teplé vody. Pro tyto případy dodavatelé postupují podle vyhlášky 405/2015 Sb. 
O způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie. Tato vyhláška stanoví, že dodavatel tepla musí rozdělit náklady částečně i podle součtu naměřených spotřeb v jednotlivých domech, případně podle součtu zařízení pro rozúčtování nákladů za teplo (indikátorů topných nákladů).
-japo-