Měřidlo v koupelně -odečtové

  1. ARTAV
  2. Měřidlo v koupelně -odečtové
meridla

Text otázky

Dobrý den, bydlím v nástavbě 9p.domu.V bytech pode mnou mají otopné trubky v koupelnách -zdarma teplo, já nahoře měřidlo na radiátoru, které není napojeno na ostatní byt.Platím však spotřebu v domě všech a ještě svojí, je to správně, A podle jaké vyhlášky. Nelíbí se mi, že platím 2x.Byty dole nemají žádné měřidlo na teplo. Majitel nehodlá nic řešit.Děkuji

Odpověď na otázku

Dle našeho názoru bylo povinností vlastníka domu osadit měření na otopná tělesa v případě, že jsou otopná tělesa osazena regulačními ventily.

V případě tohoto domu se jedná pravděpodobně o koupelnové stoupačky, procházejícími jednotlivými koupelnami, na které nejsou napojena žádná otopná tělesa pro koupelny (plocha trubky je dostatečně velká, aby předávala potřebné množství tepla). Tyto trubky nelze v bytech nijak regulovat (pouze na patě stoupačky), a proto se ani neosazují poměrovým měřením.

V posledním bytu (nástavby) je však již osazeno otopné těleso, které lze regulovat a proto je osazeno poměrovým měřením.

Formálně je dle platných předpisů správné, že na otopná tělesa s regulačním ventilem v koupelně byl osazen indikátor, ale dochází tím k poškozování uživatele bytu v nástavbě a proto by bylo správnější nepočítat spotřebu v koupelně ani v nástavbě, případně tam vůbec indikátor neosazovat.

V tomto případě by mělo být zachováno pravidlo stejné metodiky měření spotřeby tepla pro všechny koupelny v domě a v nástavbě  nebrat v potaz spotřebu naměřených jednotek v koupelně.

-jama+japo-