Měsíční rozúčtování nákladů na na teplo, SV a TUV a úhrada nákladů je dle mne nesmyslnou směrnici EU a potažmo našeho ministerstva.

  1. ARTAV
  2. Měsíční rozúčtování nákladů na na teplo, SV a TUV a úhrada nákladů je dle mne nesmyslnou směrnici EU a potažmo našeho ministerstva.
legislativa

Text otázky

Dobrý den, jsem jeden z těch, kteří souhlasí s úsporami celkově a hlavně také v úsporách energií. Nevidím ale důvody a logiku v četnosti vyúčtování spotřeby tepla , SV + TUV v bytových domech - měsíčně. Bydlím v domě SVJ, který má 22 bytových jednotek. Již několik let máme v bytech osazeny indikátory na tělesech ÚT EITN a vodoměry na SV a TÚV v bytech mají odečitatelný modul. Odečty nám provádí firma, která nám zařízení montovala a servisuje ji. To samé je firmou provozováno s indikátory tepla. Realitní firma, která nám zajišťuje kromě jiného i vyúčtování služeb včetně spotřeb tepla a vody nám 1x ročně provede vyúčtování. Bez problémů. Firmě, která provádí odečty i naší realitní kanceláři za to platíme. 1x ročně. Pokud to budou dělat měsíčně kdo ponese finanční zátěž těchto transakcí? +11x! Prozatím jsem nenašel ve vašich materiálech žádné zdůvodnění. To bude dělat i ČEZ a Plynárny? U nás současný stav vyhovuje všem vlastníkům a EU a našemu ministerstvu ne? Své závazky vůči dodavatelům si plníme. Tak co je komu do toho jak to děláme. Sdělte mi prosím pádný důvod k realizaci těchto změn. Nebo to máme brát tak, že dalším krokem EU bude směrnice jak si máme vytírat zadek, kterým směrem a s kolika ústřižky papírů? Jediný dobrý prvek v návrhu je víceleté srovnání spotřeby. To může vlastníky zajímat. Gacek Alois

Odpověď na otázku

Vážený pane,

povinnost poskytování častých informací o spotřebě je zakotvena ve SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Tím, že je Česká republika členem EU, má povinnost tuto směrnici implementovat do české legislativy.

-peho-

Menu